logo
DAV SR. SEC. PUBLIC SCHOOL
MANAI, H.P. - 176210
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
Scholarship Students List 2015-16  

SCHOLARSHIP STUDENTS LIST SESSION 2015-16

1.Kshiti Choudhary

2.Akshay Kumar

3. Priya Devi

4. Kritika

5.Rohit Kumar

6. Manthan koushal

7. Vishal

8.Akhilesh Guleria

9.Sorabh Dogra 

10.Rohit

11. Balwant Singh

12. Natisha Sharma

13. Sanjay Khan